Doradztwo Podatkowe obejmujące następujące kwestie:

 • Oddelegowywanie zagranicznych pracowników do Polski i polskich pracowników do pracy za granicę:
  • kwestie prawa imigracyjnego - zezwolenia na pracę, wizy oraz karty pobytu- doradztwo i pomoc w uzyskiwaniu ww. dokumentów;
  • optymalne podatkowo struktury zatrudnienia
  • opodatkowanie innych przychodów uzyskiwanych w trakcie oddelegowania (traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania)
  • kwestie ubezpieczeń społecznych (ZUS) i zdrowotnych

 • Doradztwo podatkowe dla członków kadry kierowniczej, w tym efektywne podatkowo struktury zatrudnienia i dochodu dla członków zarządu (polskich i zagranicznych)

 • Doradztwo i planowanie podatkowe w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski przez polskie i zagraniczne osoby fizyczne;

 • Planowanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od różnych transakcji dokonywanych przez osoby fizyczne oraz ich inwestycji, w tym nabywanie i sprzedaż nieruchomości, akcji lub udziałów, itp.

 • Doradztwo podatkowe w zakresie planów opcji na akcje itp.

 • Usługi rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych oraz grup pracowników (składanie miesięcznych i rocznych zeznań podatkowych, reprezentacja podatników przed polskimi władzami skarbowymi

 • Transakcje międzynarodowe – konsekwencje w podatku od towarów i usług (VAT)
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa / nabycie towarów
  • Eksport i import towarów
  • Import usług

 • Transakcje międzynarodowe i podmioty międzynarodowe – doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
  • Transakcje pomiędzy spółkami (oddziałami) polskimi i zagranicznymi podmiotami powiązanymi (w tym aspekty cen transferowych i unikania podwójnego opodatkowania)
  • Zawieranie umów międzynarodowych i dokumentowanie międzynarodowych transakcji w świetle przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodu

E-mail: postbox@polishtaxes.com